Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Arnhem!

Bekijk ook: Nijmegen Business | Business Meets

‘We maken van niets iets, of van iets, iets anders’

Gepubliceerd op: 22 april 2021 | Artikel uit Arnhem Business editie 2021 - 03

Giesbers Ontwikkelen en Bouwen in Wijchen beheerst en bedient de hele vastgoedcyclus: van het eerste initiatief tot en met de oplevering, inclusief beheer en onderhoud. Het van origine traditionele aannemersbedrijf is uitgegroeid tot een ‘ontwikkelende bouwer’ en levert zelfs voor de meest complexe huisvestingsvraagstukken maatwerkoplossingen. “Persoonlijk. Verrassend. Passend.” is het devies. Directielid John de Beijer is verantwoordelijk voor Commercie en Projectontwikkeling. Paul van Doorn legt zich als Senior Planontwikkelaar toe op het initiëren van nieuwe projecten en houdt zich project-overstijgend bezig met strategie en Research & Development, waarbij veel onderwerpen gerelateerd zijn aan alle transities rondom duurzaamheid. 

“De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in de samenstelling van onze teams. In elk team komen verschillende disciplines, specialismen, achtergronden en competenties samen”, vertelt John. “De vastgoedcyclus betreft gebiedsen vastgoedontwikkeling, ontwerpen, engineering, uitvoering, service en onderhoud. We hebben er bewust voor gekozen de totale cyclus te bieden, zowel in de markt van wonen, als die van commercieel en maatschappelijk vastgoed.” Giesbers Ontwikkelen en Bouwen heeft zich ontwikkeld in de richting van een managementorganisatie met gedegen kennis en een uitgebreid netwerk met samenwerkingspartners en co-makers, welke al in een vroeg stadium betrokken worden bij vastgoedvraagstukken.

John: “Op die manier kunnen we opdrachtgevers breed advies geven én we denken daardoor ook een interessante werkgever te zijn.” Paul voegt toe: “Steeds meer huisvestingsopgaven moeten binnen de bestaande omgeving en beschikbare ruimte opgelost worden. Vastgoed krijgt vaak een nieuwe functie, waarbij de segmenten wonen, commercieel en maatschappelijk vastgoed steeds vaker in mixed use locaties bij elkaar komen.” Hergebruik is an sich al een duurzaam uitgangspunt en daar komen duurzame manieren van creëren bij. Zo zal Giesbers in Heumen een kerk transformeren naar 17 betaalbare huurwoningen. Een leuke bijkomstigheid is dat Giesbers destijds de kerk ook heeft gebouwd.

HOUTBOUW & BIOBASED MATERIALEN

Momenteel bouwt Giesbers in een Eindhoven een wijk met 56 woningen met een houten constructie en zal men in Arnhem een appartementenproject in hout gaan realiseren. Paul: “Dit is een nieuwe ontwikkeling op de Nederlandse markt. Sámen met achterliggende leveranciers komen we tot passende oplossingen.” Nieuwbouw moet al verplicht energieneutraal zijn. Een andere uitdaging betreft het reduceren van de milieu-impact van grondstoffen en de eindigheid ervan. In biobased materialen als hout wordt CO2 opgeslagen in plaats van uitgestoten. Goedkope mainstream producten gaan relatief kort mee, putten de aarde uit en worden steeds schaarser. Hout als constructiemateriaal is een niet-standaard, duurzaam bouwproduct en onuitputtelijk. Paul: “Hoe zorg je ervoor dat een nietstandaard en duurder product als hout toch kostenefficiënt ingezet wordt en wellicht zelfs meer waarde genereert? Dat kan in het heden, bijvoorbeeld door de bijzondere beleving, comfortaspecten en positionering van een pand, én in de toekomst, door hout zo te ontwerpen dat het in onderdelen weer hergebruikt kan worden.”

VASTGOED VERSUS LOSGOED

Giesbers vindt het haar verantwoordelijkheid om vroegtijdig in te stappen in bepaalde ontwikkelingen binnen de transitie naar een circulaire economie en de daarbij horende strategieën. Zowel technisch als economisch gezien hebben gebouwen een beperkte levensduur. Daarom spreken we tegenwoordig niet alleen van vastgoed, maar ook van losgoed of ‘losmaakbaarheid’. John: “Wordt het einde van zo’n levensduur bereikt, dan gaan we niet letterlijk slopen en vermalen, maar gaan te werk als in de “kermisbouw”: een gebouw wordt nu zó opgezet, dat delen ervan over 30 à 40 jaar eenvoudig kunnen worden gedemonteerd en elders opnieuw gebruikt worden, of eenvoudig aan te passen zijn aan een nieuwe functie.” Paul: “Deze losmaakbaarheid zie je ook ín gebouwen: de buitenmuren blijven lang goed, maar bijvoorbeeld verlichting gaat veel korter mee. Vervanging van onderdelen moet eenvoudig mogelijk zijn, bij voorkeur in combinatie met hergebruik hiervan.

“ We zijn als aannemersbedrijf uitgegroeid tot ontwikkelende bouwer ”

Giesbers volgt de strategie om gegevens van toegepaste materialen in een databank vast te leggen ten behoeve van toekomstig gebruik. Paul: “Het kadaster gaat over grond, Madaster over materialen. Sinds 3 jaar zijn we dan ook als partner aangesloten bij Madaster, wat ons in staat stelt de toegepaste materialen voor de toekomst digitaal vast te leggen door middel van een materialenpaspoort.”

Binnen Giesbers worden innovaties gedeeld, zodat iedereen mee kan denken en het belang ervan inziet. Tegenwoordig vinden afstudeerders thema’s als duurzaamheid, circulariteit en natuur-inclusiviteit heel belangrijk en krijgen bij Giesbers de kans zich hierin te verdiepen. Zo zet Giesbers duurzaamheid centraal in haar HRM-beleid, in de breedste zin van het woord. Hoe mooi zou het zijn, als Giesbers ook voor andere organisaties door middel van verduurzaming van huisvesting de koppeling kan leggen met hun HRM-beleid? 

Meer weten? Kijk op Giesbers Wijchen

Waarschijnlijk vind je onderstaande artikelen ook interessant