Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Arnhem!

Bekijk ook: Nijmegen Business | Business Meets

‘Verduurzamen? ABN AMRO Bank treedt op als partner!’

Gepubliceerd op: 02 februari 2021 | Artikel uit Arnhem Business editie 2021 - 01

Rob de Haas, eerder kantoordirecteur van ABN AMRO Bank Arnhem, nu sectordirecteur Technologie, Media & Telecom (TMT) en Business Services (BS), kent daardoor vanuit verschillende perspectieven de organisatie én het werkveld. Marcel ten Have is twaalf jaar werkzaam binnen de zakelijke tak van de bank. Aangezien zijn voorgaande vakgebied Retail Banking was, heeft ook hij een brede blik. In zijn huidige functie als Manager Klantadvies MKB Banking is hij voornamelijk het MKB van dienst. Rob en Marcel vertellen hoe ABN AMRO Bank duurzame transitie benadert en hoe regionale ondernemers met hen in contact kunnen treden. 

“Voor ondernemingen met een omzet vanaf 2,5 miljoen tot 250 miljoen is circa drie à vier jaar geleden besloten door ABN AMRO de geografische focus los te laten en zich te organiseren langs de as van sectoren”, aldus Rob. “Maar vanzelfsprekend zijn we nog steeds regionaal vertegenwoordigd, liefst door medewerkers die zelf in de betreffende regio wonen, deze goed kennen en zich er bij betrokken voelen. ”Hiernaast is er een team MKB adviseurs onder leiding van Marcel: “De adviseurs zijn actief in alle sectoren in het werkgebied, dat loopt vanaf de Duitse grens, Arnhem, Ede en Veenendaal, tot aan Amersfoort. Via MKB Banking bedienen we zakelijke klanten met een omzet tot 2,5 miljoen euro en een kredietvolume tot circa 1 miljoen.”

INTERDISCIPLINAIRE SAMENWERKING

Hij vervolgt: “Ons team werkt nauw samen. Stel: één van ons heeft een groeiende IT onderneming in portefeuille, dan brengen we de ondernemer in contact met de sector TMT, die verdere groei kan faciliteren.” Rob: “Binnen de regio hebben we minstens een keer per kwartaal een interdisciplinair overleg met vertegenwoordigers uit alle sectoren en business lines (dus ook de private bank en particuliere bank). Daarmee hebben we intern contact over hoe de markt eruit ziet, over hoe we elkaar verder kunnen helpen en of er klanten zijn die we graag willen introduceren aan een collega. Verbinding staat centraal.” De verschillende disciplines kunnen de klant samen ondersteunen: een Private Banking-klant heeft soms ook een onderneming en omgekeerd heeft een ondernemer ook altijd te maken met zijn privésituatie.

PROACTIEVE HOUDING

“De bank en accountant vormen sámen met de klant een drie-eenheid die de onderneming door de crisis probeert te helpen”, stelt Marcel. “We vragen proactief hoe we kunnen helpen.” Rob: “Voor onze klanten hebben we van april tot oktober een ‘Payment Holiday’ ingezet, waarmee betalingen van rente en aflossingen op zakelijke leningen worden opgeschort. Dit was een opt-out constructie, dat wil zeggen: als je er geen gebruik van wilde maken, moest je het melden, anders werd het automatisch geregeld. Nu de crisis langer duurt dan gehoopt, de gevolgen voelbaar worden in de gehele keten en de verschillen tussen bedrijven enorm groot zijn, bieden we uiteraard ook hulp in de vorm van maatwerkoplossingen. Veel sectoren zijn het slachtoffer van de coronacrisis, andere sectoren ondervinden juist voordelen.”

DUURZAME TOEKOMST

Ook in een moeilijke tijd als deze, is het belangrijk om na te denken over je toekomstige business model. Daar hoort onvermijdelijk verduurzaming bij. ABN AMRO zelf blijft niet achter en geeft invulling aan de filosofie ‘Banking for Better for Generations to Come’ op het gebied van energietransitie, circulaire economie en sociale transitie. Voorbeelden zijn de dochteronderneming ABN AMRO Groenbank en de financiering van bijvoorbeeld Gezinshuizen in het sociale domein, of van ‘Tiny Houses’ voor arbeidsmigranten. Daarnaast faciliteert ABN AMRO voorleesouders op scholen via ABN AMRO Foundation.

Met subsidieadvies, financiële steun bij verduurzaming van bedrijfspanden en met de online duurzame investeringstool (www.duurzameinvesteringstool.nl), wil ABN AMRO alle ondernemers in de door de bank gefinancierde vastgoedportefeuille vóór 2030 minimaal Energielabel A laten bereiken. Marcel: “Hiermee willen we écht impact maken en een bijdrage leveren aan regionale, (inter)nationale en globale energietransitie.” Rob: “Ook dragen onze medewerkers bij aan de Drie P’s: People, Planet, Profit. Ze kunnen 5 vrije dagen inzetten om mee te werken aan maatschappelijke activiteiten. Ofwel: ‘Banking for Better Days’.”

IN CONTACT KOMEN?

Als MKB-ondernemer kun je je melden bij het Business Contact Center (zie contactgegevens hieronder). Marcel: “De ervaring leert, dat zo’n 60% van de vragen direct beantwoord of in behandeling genomen wordt. Bij complexere zaken, wordt een afspraak gemaakt met mij of met een van de adviseurs van mijn team, of met een van de sectorbankers.” Momenteel verloopt het contact veelal digitaal. Dat is niet alleen duurzaam door o.a. het wegvallen van reisbewegingen, maar het contact vindt daardoor vaak ook spontaner plaats. Korte vragen worden tussendoor beantwoord én men blijft gemakkelijk (proactief) in contact met klanten. Rob: “Onze netwerken zijn een derde point of contact. In Arnhem zijn we aangesloten bij o.a. Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA) en de Vitesse Business Club. Ook maken we deel uit van de organisatie van het Gelders Familiebedrijven Gilde.” Al zijn fysieke netwerkbijeenkomsten nu niet mogelijk, men houdt elkaar continu op de hoogte van zaken die in de regio spelen. 

Meer weten? Kijk op ABN ARMO

Waarschijnlijk vind je onderstaande artikelen ook interessant