Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Arnhem!

Bekijk ook: Nijmegen Business | Business Meets

Stichting Arnhemse Bedrijven Terreinen (StAB): Enquête belangrijk middel gericht op verhoging veiligheid bedrijventerreinen

Gepubliceerd op: 01 november 2019 | Artikel uit Arnhem Business editie 06-2019

Toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn schoon, veilig, duurzaam en leefbaar. Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de ondernemers op de bedrijventerreinen. Verhoging van de veiligheid staat hoog op de prioriteitenlijst. Het Keurmerk Veilig Ondernemen is hiertoe een stap. Voorzitter Niels Bruil vertelt.

“Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) waarborgt een veilige bedrijfs-omgeving. Daarom willen we deze graag verkrijgen”, vertelt Niels. “Het KVO helpt om samen met de gemeente, politie en brandweer afspraken te maken over overlast, criminaliteit en onderhoud. Veiligheidsproblemen brengen we in kaart, we bedenken oplossingen en nemen maatregelen. Denk daarbij aan verlichting, preventietrainingen en camera-bewaking. Al jaren discussiëren we met de gemeente over camera-beveiliging bij de entrees van de bedrijventerreinen. Op basis van beschikbare criminaliteits- en overlastcijfers acht de gemeente het nu niet nodig. Ook speelt de privacywetgeving een rol.”

Vul enquête in

“Het KVO is een middel om een beter beeld te krijgen. We gaan een enquête uitvoeren bij alle ondernemers op de StAB bedrijventerreinen. Het gaat daar-bij om inzichtelijk te krijgen wat er daadwerkelijk aan incidenten voorkomt en wat het veiligheidsgevoel is. Het KVO stelt een bepaald responspercentage verplicht vanwege de representativiteit. Ik roep dan ook met klem alle onder-nemers op de enquête in te vullen. De tijd van roepen aan de zijlijn is voorbij. Nu kun je echt iets doen. De enquête ontvangen ze binnenkort persoonlijk. Uiteraard blijft het, losstaand van de enquête, belangrijk dat ondernemers van elk incident aangifte doen of melding maken bij de politie, gemeente of op onze website. Hoe klein het voorval ook is.”

AED’s

“Wij doen er daarnaast alles aan om ondernemers, medewerkers en bezoekers een veilig gevoel te geven. De aanwezigheid van een AED verhoogt dat. Elke dag sterven er 35 mensen aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Reanimatie met een defibrillator binnen 6 minuten vergroot de kans op overleving aanzienlijk. Alle bedrijven-terreinen hebben op verschillende locaties AED’s. Wethouder Economie en Sport Jan van Dellen heeft de eerste AED onlangs in gebruik gesteld. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons samen. Ik ben dan ook blij dat we dit met de ondernemers gerealiseerd hebben,” eindigt Niels.

Waarschijnlijk vind je onderstaande artikelen ook interessant