Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Arnhem!

Bekijk ook: Nijmegen Business | Business Meets

Ondernemen in zwaar weer? De WHOA kan uitkomst bieden!

Gepubliceerd op: 24 maart 2021 | Artikel uit Arnhem Business editie 2021 - 02

Zit je als ondernemer in zwaar weer, terwijl je onder normale omstandigheden wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebt?

ZO WERKT DE WHOA

Sinds 1 januari 2021 geldt de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Door schulden te reorganiseren kun je als ondernemer overleggen met schuldeisers over een schuldenregeling in de vorm van een conceptakkoord. Over dit conceptakkoord moet worden gestemd. Daarna bevestigt de rechtbank (homologatie) het akkoord op de voorgestelde schuldenregeling. Ook als niet alle bij het akkoord betrokken schuldeisers of aandeelhouders instemmen (dwangakkoord).

BELANGRIJKSTE UITGANGSPUNTEN

• Je bedrijf kan nu of in de toekomst de schulden niet meer betalen.
• Het doel van een akkoord moet zijn:
      - het afwenden van een dreigend faillissement van een onderneming die na herstructurering weer financieel gezond is;
      - de afwikkeling van een onderneming zonder overlevingskansen, waarbij door het akkoord voor schuldeisers een beter resultaat behaald wordt dan met een faillissement.
• Er moet een haalbaar en doordacht akkoord liggen.
• De besluitvorming over en de inhoud van het akkoord moet aan een aantal wettelijke voorschriften voldoen.
• Een belangrijke voorwaarde is dat het akkoord redelijk moet zijn. Dat houdt bijvoorbeeld in dat schuldeisers en aandeelhouders door het akkoord niet in een nadeligere positie mogen komen.
• Arbeidsvoorwaarden van het personeel mogen niet veranderen.

WAT MOET JE DOEN

Om je akkoord voor te leggen aan de rechter, moet je eerst overleggen met je schuldeisers. Maak afspraken over bijvoorbeeld uitstel van betaling, kwijtschelding van schulden of omzetten van schulden in aandelen in de onderneming. Leg deze afspraken vast in een conceptakkoord, waarbij je schuldeisers en aandeelhouders onderbrengt in verschillende klassen op basis van rechtspositie en de afspraken die je met ze wilt maken. Leg het akkoord voor en organiseer een stemming. Stel binnen 7 dagen na de stemming een verslag op en deel dit met de betrokken schuldeisers en aandeelhouders.

GRIP OP JE ONDERNEMING

Wil je met iemand over jouw situatie sparren? Neem dan contact op met de zwaar weer experts van het KVK Adviesteam. Zij denken met je mee en geven antwoord op je vragen. Ga naar KVK.nl of bel gratis het KVK Adviesteam via 0800 21 17.