Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Arnhem!

Bekijk ook: Nijmegen Business | RAN Business Ontmoet

Inspiratie, vernieuwing en samenwerking tussen Gelderse familiebedrijven

Gepubliceerd op: 22 januari 2016

Familiebedrijven zijn een ondergewaardeerde groep. Ten onrechte. De helft van de bedrijven in ons land is een familiebedrijf. Ze dragen 55% bij aan het bruto nationaal product. Echter is er geen aandacht voor deze groep, ook niet vanuit overheidswege, terwijl ook deze ondernemers in de crisis voor moeilijke tijden hebben gestaan. Daar doen de vrienden Michel Matthijsse, Paul Hofstede, Hans Wennekes, Ben van Moerkerk, allen hun roots in het familiebedrijf, wat aan. Ze hebben de krachten gebundeld met als resultaat Stichting Het Gelders familiebedrijven Gilde. 

Het Gelderse familiebedrijven Gilde

Kennis delen
Michel: “Familiebedrijven staan voor dezelfde uitdagingen. De nieuwe generatie wil het anders, meer samen doen. Door ze bij elkaar te brengen, kun je kennis uitwisselen en van elkaar leren. Omdat ze hetzelfde DNA hebben, is er een ‘onder ons gevoel’ en staat men open voor elkaar. Paul: “Bij familiebedrijven draait het om drie zaken: familie, organisatie en eigendom. Bij een wisselend lid organiseren wij vier à vijf keer per jaar een themabijeenkomst waar deze onderwerpen aan bod komen. We nodigen sprekers en experts op dit vakgebied uit. Vooral kleinere bedrijven hebben behoefte aan kennis. Bij grote bedrijven is deze kennis vaak aanwezig, zij vinden het prettig om te delen en met gelijkgestemden van gedachten te wisselen.” 

 

'Het Gilde is voor en door familiebedrijven’

 

Vriendschap als basis
Michel: "De setting is ontspannen en gezellig. We komen samen vanuit een vriendschappelijk oogpunt. Je weet elkaar dan sneller te vinden als je elkaar nodig hebt. De Raad van Advies denkt met ons mee over de invulling van het programma." Petra Willems van SMB Willems zit in onze Raad van Advies: “Het Gilde is voor en door familiebedrijven. Samen zijn wij Het Gilde. De betrokkenheid die we hebben als familiebedrijf komt ook tot uiting in Het Gilde. Het lidmaatschap is dan ook persoonlijk.” De leden van Het Gilde komen uit de regio Gelderland en zijn divers: van CCV, Robbers & van den Hogen tot HSF.

3 maart 2016 is de volgende bijeenkomst. Eigenaren van familiebedrijven zijn van harte uitgenodigd om vrijblijvend te komen kijken.