Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Arnhem!

Bekijk ook: Nijmegen Business | Business Meets

Grant Thornton: ‘Hoe maak ik van duurzaamheid een aanjager voor mijn groei?’

Gepubliceerd op: 24 april 2020 | Artikel uit Arnhem Business editie 03 - 2020 & Nijmegen Business editie 03 - 2020

“Of je nu met je onderneming een bijdrage wilt leveren aan duurzaamheid en maatschappelijke impact vanuit intrinsieke motivatie, door externe factoren zoals wet- en regel­geving, gestimuleerd door financiers (rentevoordelen en subsidies), medewerkers, klanten en/of de maatschappij: verduurzaming is steeds minder ‘iets voor erbij’. Vaker vormt het inmiddels een key element in de strategische keuzes van veel onder­nemingen. Denk daarbij aan onder­werpen als: klimaat gerelateerde risico’s, reputatie, nieuwe bedrijfs- modellen, positionering, efficiëntie en kostenbesparing. Ook nu, in tijd van crisis, is het belangrijk dit niet uit het oog te verliezen. De huidige situatie biedt ook kansen om na te denken over wat voor economie en samenleving we straks weer op willen bouwen”, aldus Annemarie.

Emma: “Veel ondernemers houden zich door de coronacrisis vooral bezig met de financiële, fiscale en juridische aspecten van hun onder­neming. Begrijpelijk, maar het is ook belangrijk juist nu het perspectief van impact op mensen en milieu niet uit het oog te verliezen. Enerzijds nu we er middenin zitten: hoe ga je bijvoorbeeld om met je mensen? Kun je tijd die eventueel vrijkomt gebruiken om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij? Anderzijds om na te denken over de tijd na corona: in welke vorm gaan we onze bedrijven en de economie straks weer opbouwen? Gaan we door op dezelfde voet, of zetten we in op een schonere, meer inclusievere economie?”

“ Focus op de belangrijkste impacts en verduurzamingsdoelen ”

Van bijzaak naar strategie

Voor het maken en bijsturen van je strategie op duurzaamheid heb je intern goede sturingsinformatie nodig. Het meten van, rapporteren over en sturen op niet-financiële informatie, evenals de impact op mens en milieu, is een relatief jong veld. Hoewel er verschillende frameworks, indicatoren en methoden bestaan, is er geen universele standaard. 

Emma: “Het rapporteren over duur­zame prestaties wordt mede daardoor soms als lastig ervaren. Je ziet dat duurzaamheid steeds meer verschuift van ‘iets voor erbij’ naar strategie. Hierdoor zien ondernemers de meerwaarde van goede stuurinformatie en rapportages. Het kan bijdragen aan kostenbesparingen, aan heldere, transparante doelen, betere communicatie met stakeholders, het makkelijker verkrijgen van financiering, gemotiveerder personeel en – mede daardoor – aan het borgen van de continuïteit van de organisatie. Laat je niet ontmoedigen door vermeende complexiteit. Focus op de meest materiële impacts en belangrijkste verduurzamingsdoelen en bouw die uit. Het is een proces dat je op basis van data steeds bijstelt, net als reguliere PCDA-cycli.”

Ondersteuning bij de transitie

Annemarie: “Wij ondersteunen orga­nisaties bij die transitie. Of je al een duurzaam bedrijfsmodel hebt, of nog aan de start staat, sámen kijken we wat passende doelen zijn en hoe die binnen het bedrijfsmodel te realiseren zijn. We verwachten dat, in navolging van beursgenoteerde bedrijven, de behoefte aan controle op niet-financiële informatie onder (groot) MKB toeneemt.” Emma vult aan: “Mede door het ontbreken van een standaard voor duurzaamheidsverslagen is er veel kwaliteitsverschil: sommige verslagen neigen meer naar marketingrapporten. Consument en maatschappij worden echter steeds kritischer en nemen duurzame claims van organisaties niet als vanzelfsprekend meer aan. Een professionaliseringsslag in het meten, rapporteren én controleren van deze informatie enerzijds, en het commu­niceren over de positieve en negatieve impact die je organisatie heeft op dit vlak anderzijds, dragen bij aan de ontwikkeling van het veld en versnellen daarmee de transitie naar een duur­zamere samenleving en economie.”

Meer weten?

Wil je advies over de transitie naar een duurzame economie, toegespitst op jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met Emma Verheijke, Annemarie Jongerden of een van onze andere Arnhemse adviseurs: Arjan van Oosten, Denny ten Camp of Bert Rustenhoven. Je vindt onze contact­gegevens op onze website.  

Op onze website lees je meer over maatschappelijke impact en verduurzaming van jouw organisatie. Wil je advies over hoe je kunt reageren op de coronacrisis? Blijf als ondernemer op de hoogte via onze coronavirus-hub.

Waarschijnlijk vind je onderstaande artikelen ook interessant