Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Arnhem!

Bekijk ook: Nijmegen Business | RAN Business Ontmoet

Gelders Familiebedrijven Gilde: ‘Familiebedrijven leveren een zeer belangrijke bijdrage aan de (Gelderse) economie’ 

Gepubliceerd op: 15 februari 2018 | Artikel uit Nijmegen Business editie 01-2018 & Arnhem Business editie 01-2018

Ze zijn nauw verbonden bij de lokale gemeenschap, besluitvorming ligt in de regio en er is vaker een band met lokale toeleveranciers en lokale verengingen. Hierdoor dragen ze in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie. De reden dat juist familiebedrijven het op deze thema’s beter doen dan niet familiebedrijven, heeft te maken met het feit dat ze niet bezig zijn met winst op korte termijn. Ze kijken meer naar de lange termijn; het bedrijf gezond overdragen aan de volgende generatie. Familiebedrijven zijn op veel vlakken niet anders dan niet familiebedrijven. Wat maakt hen nu juist uniek?

Dat zit hem in de familieband. Er is daardoor een overlap tussen de familie, het eigendom en het bedrijf. Naast diverse voordelen blijkt dat juist deze familieband op het moment van bedrijfsopvolging of grote groei tot extra complicaties kan leiden. Ongeveer 70 procent van de familiebedrijven overleeft een bedrijfsopvolging niet. Opvolgingsproblematiek is een specifieke uitdaging voor familiebedrijven. Zij kunnen hun opvolger enkel werven uit de kleine familiekring terwijl andere bedrijven dat breed kunnen doen. Vaak speelt mee dat over bedrijfsopvolging onvoldoende of te laat wordt nagedacht en dat er geen goede voorbereidingen worden getroffen. De overgang in leiding en eigendom vraagt veel expertise van bedrijven en een lange voorbereidingstijd.

Leren van elkaar

Familiebedrijven leren vooral van andere familiebedrijven die in eenzelfde situatie zitten of hetzelfde hebben meegemaakt. Door middel van bijeenkomsten, een-op-een gesprekken, stages en andere vormen van kennisuitwisseling kan nog meer dan nu van elkaar worden geprofiteerd. De kracht zit hier in het onderlinge netwerk en de expertise van mensen die uit eigen ervaring kunnen putten en delen. Het Gelders Familiebedrijven Gilde voorziet in deze behoefte. Een netwerk van én voor familiebedrijven.

Erkenning en ondersteuning door Provincie Gelderland

Provinciale Staten namen op 13 december 2017 een initiatiefvoorstel aan van CDA, PvdA, SP, ChristenUnie en VVD. Hierin vragen zij meer aandacht voor familiebedrijven. Familiebedrijven hebben te maken met specifieke uitdagingen en missen daarbij een netwerk. Provinciale Staten stellen daarom €350.000 beschikbaar aan het Gelders Familiebedrijven Gilde.

…en door groot aantal anderen

Het Gelders Familiebedrijven Gilde is de ontbrekende schakel in de ondersteuning van familiebedrijven. Zij moet ervoor zorgen dat familiebedrijven de weg weten te vinden naar elkaar én in het brede aanbod aan ondersteuning van o.a. Oost NL, VNO NCW, MKB Nederland, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Hogeschool Windesheim en de Kamer van Koophandel. Het Gilde bevordert actief de onderlinge samenwerking, aldus Ben van Moerkerk. Samen met Michel Matthijssen en Hans Wennekes vormt hij het bestuur van het Gilde. Het Gilde is er van en voor familiebedrijven. “We worden door onze Raad van Advies gesouffleerd over de te volgen koers en de acties. Komende jaren worden deze sterk uitgebreid. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord.” 

Nieuwsgierig?
Bezoek de website
www.geldersfamiliebedrijvengilde.nl

Waarschijnlijk vind je onderstaande artikelen ook interessant