Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Arnhem!

Bekijk ook: Nijmegen Business | Business Meets

Column Roel Kop: “The times they are changing”

Gepubliceerd op: 24 juni 2020 | Artikel uit Arnhem Business editie 04 - 2020 & Nijmegen Business editie 04 - 2020

Het arbeidsrecht in Nederland wordt sinds in ieder geval zondag 15 maart 2020 overschaduwd door het CORONA-virus en alles wat daar bij komt kijken. Ik herinner mij nog als de dag van gisteren dat de maatregelen door Mark Rutte c.s. – rond de klok van 17.00-17.30 uur – werden aangekondigd.

In het kort:

 • Scholen en kinderdagverblijven werden gesloten. Datzelfde gold voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs. Ook die werden gesloten.
 • Ouders met cruciale beroepsgroepen konden echter nog wel gebruik (blijven) maken van het kinderdagverblijf. Dat was dus een uitzondering op de ingevoerde regel.
 • Docenten gingen onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis 
 • zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Bezorgen en afhalen van eten en drinken bleef mogelijk, waarbij drukte vermeden moe(s)t worden en waarbij gold dat wat je afhaalde je ter consumptie mee naar huis moe(s)t nemen en je het afgehaalde dus niet ter plaatse kon opeten. 
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, etc., 
 • sloten de deuren.
 • EN: Iedereen in Nederland werd gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.

Met name de gevolgen, van voornoemd virus, wierpen en werpen een schaduw op de maatschappij en op het arbeidsrecht.

Waar moe(s)t je dan bij het arbeidsrecht onder meer aan denken?

Werkgevers, die geconfronteerd werden met een forse omzetderving, konden de NOW maatregel aanvragen. NOW staat voor: Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid.

De NOW-maatregel was en is bedoeld om werkgevers die, in een aaneengesloten periode van drie maanden, een omzet­verlies in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 juli 2020 van ten minste 20 procent hebben, tegemoet te komen. 

Door deze regeling kunnen werkgevers, normaal gesproken, aan de verplichting blijven voldoen om hun werknemers met een arbeidsovereenkomst volledig door te betalen. De NOW-maatregel is per 6 april in werking getreden en werkgevers zullen een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

Werkgevers die de NOW maatregel hebben aangevraagd, kunnen in beginsel niet vanwege het CORONA-virus “NOW werknemers” wegens bedrijfseconomische redenen ontslaan. Dat is verboden. In de persoon gelegen redenen (zoals disfunc­tioneren en een verstoorde arbeidsrelatie) kunnen door deze werkgevers nog wel worden gebruikt om ontslag na te streven.

Wanneer de werkgever deze regel overtreedt, wordt het loon van de werknemer(s) voor wie de aanvraag wordt ingediend, verhoogd met 50 procent en in mindering gebracht op de loonsommen.

Mogelijk verandert het hiervoor genoemde ontslagverbod nog, maar nu is dat qua ontslag geen optie.

Werkgevers, bijvoorbeeld in de horeca, worden, ook met de NOW-maatregel, geconfronteerd met de negatieve gevolgen van het CORONA-virus, er kort samen­gevat op neerkomend dat niet alle schade en kosten wordt vergoed.

Voor alle duidelijkheid:

Elke werkgever met een NOW maatregel wordt iedere maand geconfronteerd met een neerwaartse spiraal. Neerwaarts omdat omzet achter blijft, kosten niet geheel gedekt worden en neerwaarts omdat er nog geen concrete mogelijkheid is om op korte termijn de schade en het neerwaartse effect op een andere wijze (volledig) ongedaan te maken.

Dat maakt dat de tijden veranderd zijn en dat maakt het met name voor deze sectoren en deze werkgevers zo een hard gelag.

Voor:

 • Werkgevers met eet- en drinkgelegen­heden; 
 • Werkgevers met sport- en fitnessclubs;
 • Werkgevers met sauna’s; 

is het kommer en kwel. Voor hen wens ik dat de veranderde samenleving nog een keer verandert en wel op een dusdanige veilige manier dat ook deze werkgevers weer kunnen (samen)werken. 

 • Werken aan een samenleving waar je, qua eten en drinken, ook iets anders kan doen dan afhalen of laten bezorgen.
 • Werken aan een samenleving waarin je weer veilig op locatie kunt sporten en ontspannen.

En als het weer mogelijk wordt om naar de sportschool of naar de kroeg of naar het restaurant of naar de sauna te gaan, en de veiligheid is gegarandeerd, dan vind ik ook dat mensen, die het aandurven en die het verantwoord vinden, weer uit huis, buiten de deur, moeten (kunnen) gaan. Soms is het goed om op een verantwoorde manier de bloemen niet alleen maar binnen, maar ook af en toe buiten te zetten.

Dat doen wij niet #alleen, dat doen wij #samen.  

Roel Kop Advocaat bij Kop Advocaten
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.kopadvocaten.nl