Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Arnhem!

Bekijk ook: Nijmegen Business | RAN Business Ontmoet

Column: De multifunctionele stichting

Gepubliceerd op: 05 april 2018

Bij het horen van het woord ‘stichting’ zullen de gedachten vermoedelijk uitgaan naar een organisatie met een ideële doelstelling. De stichting is echter een multifunctionele rechtsvorm, ook voor ondernemers.

Op grond van het Burgerlijk Wetboek beoogt een stichting met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezelijken. Het doel van de stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen, ­tenzij deze een ideële of sociale strekking hebben. Een stichting kent geen leden, maar ten minste een bestuur en eventueel een toezichthoudend (en/of andere) orga(a)n(en).

In de notariële praktijk wordt de stichting veelvuldig gebruikt. Ik zet een aantal toepassingen voor je op een rij.

Goed doel instelling

Het goede doel kan uitstekend worden ondergebracht in een stichting. Of het nu de plaatselijke voedselbank is of een groots liefdadigheidsproject in het buitenland, de stichting leent zich daar uitstekend voor. In veel gevallen kan de goed doel stichting kwalificeren als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI), zodat deze onder fiscaal ­gunstige regelingen valt.

Organisatie evenement

Bij het organiseren van een evenement zoals een groot festival, feest of sportactiviteit, kan het wenselijk zijn om dat vanuit een stichting te doen. Het risico kan daardoor in beginsel bij de stichting blijven mochten er onverhoopt tegenvallers zijn. Behoorlijk bestuur speelt uiteraard ook een rol. Daarnaast zullen financiers van de activiteit(en) hun bijdragen meestal niet via een prive bankrekening van een organisator willen voldoen.

Belangenbehartiging

Gezamenlijke belangen worden veelvuldig vanuit een ­stichting behartigd. Dat kan een branche betreffen, maar ook particuliere of commerciële belangen. Hierbij zal altijd de afweging gemaakt moeten worden tussen het oprichten van een stichting, vereniging of coöperatie.

Certificering vermogen

Indien het economisch belang van en de zeggenschap over een goed gesplitst moeten worden, dan is het certificeren van dat vermogensbestanddeel een goede optie. Er wordt dan een stichting opgericht die de eigenaar van/gerechtigde tot het vermogensbestanddeel wordt en (via het ­bestuur) het beheer daarover voert. De stichting wordt veelal STAK genoemd, hetgeen een afkorting is van ‘stichting administratiekantoor’. De stichting reikt certificaten uit aan de economisch gerechtigde(n). Het meest bekend is de certificering van aandelen. Maar ook ander vermogen kan gecertificeerd worden zoals onroerende zaken of waardevolle kunst/antiek.

Fonds voor gemene rekening

Hierbij is sprake van fiscaal gefacilieerde vorm van gezamenlijk beleggen op basis van een overeenkomst. Het ­bijeengebrachte vermogen wordt vaak in een ‘stichting bewaarder’ ondergebracht die daarvoor participaties aan de beleggers uitreikt. Er kunnen diverse redenen zijn om een fonds voor gemene rekening op te zetten, zoals het verplaatsen van vermogen van box 3 naar box 2 of het ­bijeenhouden van familievermogen.

Continuïteit onderneming

Met ondernemers heb ik het vaak over de vraag wat er dient te gebeuren als hij/zij door omstandigheden niet in (meer) staat is om de onderneming(en) te leiden. Dat kan het geval zijn bij leven maar ook als gevolg van overlijden. Indien de naaste familie of erfgenamen daartoe niet ­(alleen) geschikt ­worden geacht, dan kan via voornoemde certificering van de aandelen een opvolgend bestuur in STAK worden ­benoemd ingeval van belet of ontstentenis. Dat zouden, naast directe familieleden, personen uit het management kunnen zijn, adviseurs of (bevriende) deskundigen uit het eigen netwerk.

De stichting is een rechtsvorm die voor vele doeleinden ­gebruikt kan worden. Daarbij laat de wet veel ruimte om de statuten op maat vorm te geven. Voor de vastlegging (en het maatwerk) daarvan dient u een deskundige notaris te bezoeken. 

Roland van Mourik
Notaris bij Hekkelman Advocaten | Notarissen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.hekkelman.nl