Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Arnhem!

Bekijk ook: Nijmegen Business | RAN Business Ontmoet

Nieuws

Scalabor is nieuwe naam voor sociaal werkbedrijf

Gepubliceerd op: 14 juli 2017

Scalabor is de nieuwe naam van het arbeidsontwikkelbedrijf dat inwoners uit de arbeidsmarktregio Midden Gelderland ondersteunt bij het vinden van het best passende werk.

Een belangrijke dienstverlening is het bieden van werkplekken voor het huidige sw-personeel van Presikhaaf Bedrijven. Door Scalabor wordt ook de transformatie in gang gezet van de bestaande sociale werkvoorziening naar een bedrijf waar arbeidsontwikkeling centraal staat.

In mei jongstleden stemde de Arnhemse gemeenteraad unaniem in met het voorstel een arbeidsontwikkelbedrijf op te richten. Woensdag 12 juli werd tijdens een vergadering van het algemeen bestuur van Presikhaaf Bedrijven duidelijk dat alle deelnemende gemeenten positief zijn over het Arnhemse aanbod. Verantwoordelijk wethouder Ine van Burgsteden: "We zijn heel blij met dit positieve besluit en de steun vanuit de regio. De toekomst van Presikhaaf Bedrijven was te onzeker en naar onze overtuiging ontstaat door het nieuwe bedrijf Scalabor het beste perspectief voor inwoners die ondersteuning nodig hebben om een goede plek op de arbeidsmarkt te krijgen." De komende maanden ligt er een stevige opgave om het bedrijf in 2018 een goede start te geven. Ivo Korte, kwartiermaker Scalabor: "Wij ervaren een breed draagvlak om een goed bedrijf op te bouwen en daarmee heel veel mensen duidelijkheid te geven over hun werkzame toekomst. Kort na de zomer 2017 is het bedrijfsplan op hoofdlijnen gereed."

Nieuwe naam Scalabor

De transformatie vraagt om een nieuwe bedrijfsnaam. De afgelopen weken is een naamontwikkeltraject ingezet. Ine van Burgsteden: "We hebben criteria meegegeven voor een goede naam. Belangrijk is dat goed naar voren komt dat het bedrijf werkt aan het ontdekken en ontwikkelen van talenten van mensen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van het best passende werk." Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de naam Scalabor. Ivo Korte: "Het is een samentrekking van 'scala' en 'labor'. Scala staat voor het grote aantal mogelijkheden dat het nieuwe bedrijf te bieden heeft aan werksoorten en ontwikkelingstrajecten bij Scalabor in eigen huis en bij werkgevers in de regio. Labor staat in het Engels voor arbeid en inspanning. Scala heeft ook de betekenis van 'ladder'. Dit past bij de ontwikkeling en hoger op komen. In onze ogen een goede naam voor het nieuwe bedrijf."

Brede doelgroep

Naast werk voor de huidige mensen van Presikhaaf Bedrijven richt het bedrijf zich ook op inwoners die vanuit andere regelingen tijdelijk of structureel begeleiding nodig hebben naar goed passend werk. De andere negen gemeenten die nu samenwerken rondom de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WsW) hebben de intentie uitgesproken om voor de komende vijf jaar hun inwoners met een sw-indicatie bij Scalabor onder te brengen. Ook deze gemeenten kunnen het bedrijf inzetten voor inwoners die begeleiding nodig hebben naar passend werk. De gemeenten zijn Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.

Bron: Arnhem.nl

Waarschijnlijk vind je onderstaande artikelen ook interessant