Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Arnhem!

Bekijk ook: Nijmegen Business | RAN Business Ontmoet

Nieuws

Regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Gepubliceerd op: 12 april 2018

Open je de homepage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dan zie je direct een aantal opvallende nieuwskoppen: 'Meer mensen wisselen van beroep', 'Aantal werkenden stijgt opnieuw', 'Vooral vrouwen zijn meer gaan thuiswerken' en 'Startende zzp’er is steeds jonger'. Prachtig nieuws, maar er is ook een kop die de jubelstemming wat tempert: 'Economisch beeld fractie beter'.

Ondanks dat de economische groei dus niet heel groot is, is de arbeidsmarkt blijkbaar toch volop in beweging. Tijd om hier in te duiken voor Hallo! Collega: hoe is het met de arbeidsmarkt gesteld in de regio’s Arnhem en Nijmegen? 

Vacatures in de regio

Er worden ondanks groei en economisch herstel ook nog steeds mensen werkloos. Sharon van Leest, trainster bij de pilot FNV Werken aan Werk: “Het feit dat de arbeidsmarkt weer aantrekt, wil niet zeggen dat het aantal ontslagen en de hulp die mensen nodig hebben bij het vinden van nieuw werk ook meteen minder wordt.” In het aprilnummer van het huis-aan-huismagazine Hallo! Nijmegen wordt uitgebreid aandacht besteed aan FNV Werken aan Werk. 

In de vijf Nederlandse regio’s, waar Nijmegen-Rivierenland er één van is, hebben zich inmiddels bijna 800 deelnemers bij de pilot ingeschreven, waarvan 111 in Nijmegen. Maar dat zegt op zichzelf niet alles over het aantal vacatures in deze regio’s. 

Aantal WW-uitkeringen in alle sectoren gedaald

Het UWV ziet de ontwikkelingen in WW-uitkeringen als een belangrijke factor om inzicht te krijgen in de dynamiek op de arbeidsmarkt. In bijna alle sectoren is een daling te zien in WW-uitkeringen ten opzichte van 2017. Zij doet hiervan verslag in de Nieuwsflits arbeidsmarkt, een maandelijkse uitgave met arbeidsmarktfeiten over de voorafgaande periode. De cijfers die UWV aanreikt, mogen niet worden verward met de officiële werkloosheidscijfers van het CBS. 

De WW-cijfers in Nieuwsflits hebben betrekking op het aantal uitgekeerde WW-uitkeringen, niet op het aantal personen met een WW-uitkering. Iemand kan namelijk tegelijkertijd meerdere WW-uitkeringen ontvangen. Omdat uitkeringen pas formeel worden beëindigd als vaststaat dat er twee maanden lang sprake is geweest van voldoende inkomsten, moeten WW’ers nog twee maanden na werkhervatting een inkomstenopgave indienen en ontvangen zij bij onvoldoende inkomsten een aanvullende WW-uitkering. Hiermee moet ook rekening gehouden worden bij het interpreteren van de cijfers. 

Het UWV presenteert iedere maand de laatste landelijke én regionale arbeidsmarktgegevens. Volgens het UWV is het aantal WW-uitkeringen in februari 2018 met 1,6% gedaald ten opzichte van januari dit jaar en zelfs met 20,7% sinds februari 2017.

Opvallende ontwikkeling

Ook de FNV is positief: mensen vinden sneller werk, ook zij die vallen binnen de groep van 50+. Een opvallende ontwikkeling is dat ontslag en aannames tegelijkertijd te zien zijn binnen één en hetzelfde bedrijf. Dit is het gevolg van verschuiving van werk door bijvoorbeeld robotisering en digitalisering. Deze ontwikkeling is natuurlijk sectorafhankelijk. De kans op werk verschilt van beroep tot beroep. Dat heeft niet alleen te maken met het aantal beschikbare vacatures, maar ook met het aantal mensen dat op zoek is naar eenzelfde soort baan. 

Hallo! Collega

Hier ligt een mooie taak voor de gloednieuwe vacaturekrant Hallo! Collega. Blijf op de hoogte van de regionale actualiteiten op het gebied van arbeidsmarktontwikkelingen, vacatures en nieuwe bedrijven.


Bron: Hallo! College editie 01-2018 - UWV, Jörgen Zegel, Arbeidsmarktadviseur