Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Arnhem!

Bekijk ook: Nijmegen Business | RAN Business Ontmoet

Nieuws

Juridisch Kenniscafé ‘De verwarde mens’

Gepubliceerd op: 21 september 2017

Op 19 september vond het tweede Juridisch Kenniscafé van Legal Valley plaats in het Paleis van Justitie/Rechtbank Gelderland. Het thema van deze bijeenkomst was ‘De verwarde mens’ en maar liefst 150 deelnemers vanuit o.a. de rechterlijke macht, advocaten en notarissenkantoren, overheid en zorginstellingen hadden zich aangemeld om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Na een welkomstwoord van dagvoorzitter Margreet Blaisse (President Rechtbank Gelderland) nam Bauke Koekkoek (werkzaam bij crisisdienst Arnhem, lector psychiatrische zorg bij de HAN en auteur van het boek Verward in Nederland), de aanwezigen mee in de historie en veranderende positie van “de verwarde mens” in onze samenleving en de wijze waarop hulpverleners in de afgelopen jaren zijn omgegaan met deze brede doelgroep. Wat wordt verstaan onder de term “verward mens”, wie vallen daar onder, hoe gaan politie, overheden en hulpverleners om met een stijgend aantal meldingen betreffende verwarde mensen op straat en waar liggen mogelijkheden om op een betere manier met deze doelgroep om te gaan.

Conclusie van de inleiding van Bauke Koekkoek was dat historie leert dat we de problematiek omtrent verwarde mensen in de samenleving nooit helemaal weg kunnen nemen maar dat er wel dringend behoefte is aan een betere zorg op dit vlak waarbij de kansen liggen op het vlak van een hogere tolerantie in de samenleving, betere bereikbaarheid van én samenwerking tussen de verschillende betrokken hulpinstanties en het belang van daadkracht in de omgang met deze doelgroep.

Dit bood een prachtige opening voor de paneldiscussie die volgde onder leiding van Margreet Blaisse. Het panel werd gevormd door Annemieke Vermeulen (burgemeester van Zutphen), Geert Steeghs (Officier van Justitie), Judith Giebels (advocaat bij Giebels & Tromp advocaten) en Ad van Arkel (manager kopen en huren van Volkshuisvesting).

Uit de discussie kwam naar voren dat er niet meer verwarde mensen zijn dan vroeger maar dat er wel sprake is van meer meldingen vanuit de samenleving. OM, rechtbank, gemeenten en advocaten zijn erop gericht om problemen aan te pakken en mensen te helpen maar hebben in toenemende mate te maken met verschillende instanties en wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld privacywetgeving. Korte lijnen, een regiefunctie, 24/7 bereikbaarheid, bereidheid tot samenwerking en het in beeld houden van het gemeenschappelijke doel werden genoemd als ingrediënten om zo goed mogelijk met deze problematiek om te gaan. In dat kader werd het door deelnemers ook als een meerwaarde gezien dat het onderwerp vanuit verschillende gezichtspunten – juridisch en niet-juridisch – belicht is tijdens de bijeenkomst.

Legal ValleyOnder de deelnemers was o.a. de nieuwe Arnhemse Burgemeester Ahmed Marcouch aanwezig. Hij onderstreepte het belang van een intensievere gezondheidszorg op dit vlak, gaf aan dat dit onderwerp ook op de agenda staat van de Gemeente Arnhem en spoorde de aanwezigen aan om vooral op zoek te gaan naar en te leren van ‘best practices’ op dit vlak.

Fred Hammerstein (voorzitter Stichting Legal Valley) sloot de bijeenkomst af en nodigde iedereen uit voor de aansluitende netwerkborrel.

Het juridisch kenniscafé van Legal Valley vindt eens per kwartaal plaats en is vrij toegankelijk voor alle juristen in Gelderland. Hierbij komen actuele juridische thema’s aan bod. De volgende editie is op dinsdag 23 november op het nieuwe Provinciehuis van Arnhem, en heeft als thema ‘De weerbare overheid’. Inschrijven hiervoor kan al via https://legalvalleynederland.nl/juridisch-kenniscafe.

Waarschijnlijk vind je onderstaande artikelen ook interessant