Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Arnhem!

Bekijk ook: Nijmegen Business | RAN Business Ontmoet

Nieuws

Insolvenzanfechtung?

Gepubliceerd op: 11 juni 2019

Wellicht doet u vanuit de grensregio zaken met Duitse bedrijven. Als dat het geval is, moet u zich goed realiseren dat er in Duitsland een nieuw fenomeen speelt: “Insolvenzanfechtung”. Wij leggen u uit wat dit inhoudt en wat voor consequenties het mogelijk voor u heeft. Wanneer uw Duitse afnemer failliet gaat, kunt u te maken krijgen met een terugvordering van de Duitse curator. Dit kan tot 4 jaar terug! Het is goed hierop attent te zijn.

Aangescherpte juridische regels

De juridische regels in Duitsland zijn aangescherpt. Ze maken het mogelijk voor een curator om een betaling terug te vorderen wanneer u als (toe)leverancier op de hoogte had kunnen zijn van de bedoeling van uw afnemer om andere schuldeisers te benadelen. Dit vermoeden bestaat al wanneer u op de hoogte was van de dreigende insolvabiliteit van uw afnemer. Volgens de hoogste Duitse rechter was dit door u af te leiden uit de trage betalingen van uw afnemer, het overeenkomen van betalingsregelingen of tenuitvoerlegging van een vonnis.

Tegenbewijs is lastig

Alleen wanneer u tegenbewijs kunt leveren dat de betalingsregelingen juist bedoeld waren om de solvabiliteit van uw afnemer te verbeteren, kan de terugvordering van de ontvangen betalingen voorkomen worden. De ervaring leert dat dit in de meeste gevallen lastig te bewijzen is. Inmiddels zijn er bij ons meerdere terugvorderingsacties bekend, waarbij de ontvangen betalingen terugbetaald moesten worden. Een grote financiële strop, want jaren omzet is veel meer dan een openstaand saldo.

Is dekking via kredietverzekering een oplossing?

Wanneer u op het moment van levering een geldige kredietlimiet had, dan kan de terugvorderingsactie onder de dekking van de polis vallen. Maar dat is zeker niet altijd zo! Bovendien is de hoogte van de schadevergoeding afhankelijk van de, op het moment van ontstaan van schade, geldende kredietlimiet. Doorgaans is die stukken lager dan de omzet over een langere periode. Er zijn gespecialiseerde verzekeraars of kredietverzekeraars die voor dit soort situaties extra dekking afgeven. Deze dekking wordt dan afgestemd op de omzet met uw Duitse afnemer. Om te voorkomen dat de kredietverzekeraar een schadevergoeding slechts gedeeltelijk uitkeert, zijn de kosten voor verweer ook gedekt.

Hoe te voorkomen?

Het is verstandig bij uw export naar Duitsland het debiteurenbeheer aan te scherpen. Zeker wanneer facturen niet op tijd of niet volledig worden betaald, zouden alle alarmbellen af moeten gaan. Accepteer niet zomaar een betalingsregeling en voer overleg met de klant en ons hoe dit op te lossen.

Bron: CRDT credit & finance