Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Arnhem!

Bekijk ook: Nijmegen Business | Business Meets

Heeft de werknemer een fout gemaakt? Zo zit het qua aansprakelijkheid als bedrijf

Gepubliceerd op: 25 mei 2021

Een fout op de werkvloer: het komt regelmatig voor. Opdrachten kunnen verkeerd worden uitgevoerd, er kan schade ontstaan aan eigendommen van een ander en medewerkers kunnen fouten maken waardoor de werkgever aansprakelijk is. Maar wanneer is nu een werkgever aansprakelijk en wanneer is de medewerker aansprakelijk?

Een beroepsfout is zo gemaakt

Beroepsfouten zijn zo gemaakt. Even niet goed gekeken naar de opdrachtomschrijving, of een onvoorzichtige administratieve handeling gedaan: het kan zo een flinke schadepost opleveren. In de meeste gevallen is de werkgever aansprakelijk. Vooral als we spreken van ‘bedongen arbeid’.

Wanneer een werknemer zijn taak uitvoert, spreken we van bedongen arbeid. En wanneer de werknemer dan schade veroorzaakt, is de werkgever daar verantwoordelijk voor. Eventuele schade komt dan ook voor rekening van de werkgever. Het is goed om een onderscheid te maken tussen werktijd en privésituaties.

Een voorbeeld: een werknemer besluit wat bij te klussen. Zijn kennis gebruikt hij ook om buiten werktijd wat geld te verdienen. Daarbij maakt hij een fout. Hij mag zijn beroep dan wel uitoefenen, maar dit gebeurde niet in opdracht of in de tijd van de werkgever. De werknemer is dan privé aansprakelijkheid. Gebeurt dit wel binnen werktijd, en uit opdracht van de werkgever, dan is de werkgever aansprakelijk.

Schade bijna altijd voor rekening werkgever

In principe is het heel simpel: werknemers die tijdens de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst schade toebrengen, zijn niet aansprakelijk tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid. Dan komt de aansprakelijkheid dus voor rekening van de werkgever. Goed om te weten: opzet of roekeloosheid komt bijna nooit voor.

Een domme fout maken of achteloos te werk gaan hoort nu eenmaal bij het gedrag van mensen. Het risico daarvoor, is bijna altijd voor rekening van de werkgever. Accountantskantoren die de kas beheren voor een ander bedrijf, en waar opeens geld ontbreekt, kunnen aansprakelijk gesteld worden, maar de werknemer die de verantwoording draagt voor het kasbeheer, niet. Tenzij de werkgever aantoont dat er opzet in het spel is, maar dan is er in de eerste plaats al geen goede verstandhouding tussen werkgever en werknemer.

Wat te denken van een medewerker van een schildersbedrijf die een ladder op een auto laat vallen? Het kan zomaar gebeuren. Er zit een flinke deuk in de auto en een ruit sneuvelde. De medewerker was op pad namens de werkgever, om een opdracht voor zijn werkgever uit te voeren. In dit geval betaalt de werkgever de schade die uit de aansprakelijkheidstelling voortvloeit.

Kan aansprakelijkheid uitgesloten worden?

Kunnen bedrijven aansprakelijkheid gedeeltelijk uitsluiten, zodat deze alsnog op het bordje van de werknemer komt? In principe niet. Alleen als de werknemer voor dat specifieke risico verzekerd is, mag dat. Werkgevers en werknemers kunnen dan onderling afspreken dat de werknemer de schade bij zijn verzekering claimt. Dat moet schriftelijk worden vastgelegd. Maar als het werknemer niet verzekerd is voor het risico, blijft de werkgever aansprakelijk als de tijdens het werk toegebrachte schade aansprakelijkheid oplevert.

Om hoge kosten te voorkomen, is het daarom raadzaam een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen schade aan personen en spullen, en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering tegen beroepsfouten. Een aansprakelijkstelling kan bij bedrijven snel in de papieren lopen en dan is een dergelijke verzekering een geruststelling om te hebben.