Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Arnhem!

Bekijk ook: Nijmegen Business | Business Meets

Financiering in de coronatijd zorgt voor kopzorgen

Gepubliceerd op: 19 februari 2021

De coronacrisis heeft de ondernemer hard geraakt. Ook in Arnhem merken ondernemers de financiële gevolgen van de crisis. Ze hebben spoedig financiering nodig om de komende maanden te kunnen overbruggen. Hoewel ondernemers vaak aanspraak kunnen maken op een of meerdere coronaregelingen, levert dit vaak onvoldoende op. Financieringsopties moeten dan bekeken worden.

Hoe groot is het probleem?

Inmiddels hebben in Nederland bijna 128 duizend bedrijven uitstel van betaling gekregen van de bank. Daarnaast hebben banken ruim 16 duizend nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven, met een totale waarde van ruim 10 miljard euro. De Arnhemse ondernemer staat dus niet alleen. Dat blijkt uit een overzicht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Zo’n 1115 bedrijven vroegen een Klein Krediet Corona aan, en 4130 bedrijven klopten vorig jaar in verband met de coronacrisis aan bij Qredits. 215880 bedrijven maakten gebruik van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), blijkt uit cijfers van het CBS.

Eerst de Tozo bekijken

Vanaf 1 oktober 2020 kunnen zelfstandig ondernemers gebruikmaken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3). Deze bestaat uit een tijdelijke inkomensondersteuning voor maximaal 6 maanden, met een aanvulling tot het sociaal minimum en een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen. Dit kan een interessante mogelijkheid zijn als het gat in de begroting minder dan 10.000 euro bedraagt.

De Tozo kan wel gevolgen hebben voor de hoogte van het recht op toeslagen en de hoogte van de door de ondernemer en diens fiscale partner te betalen belastingen. Het is goed hier voor de aanvraag rekening mee te houden. Wanneer alleen deze maatregel niet voldoende is, kunnen zakelijke kredieten en zakelijke leningen overwogen worden.

Kleine Krediet Corona aanvragen

Wie accuut door de coronacrisis in de problemen is gekomen, kan de mogelijkheden van de KKC-regeling (Klein Krediet Corona) eens bekijken. Vooral kleine ondernemers kunnen hier hun problemen indammen. De overheid staat bij dit krediet voor 95 procent garant, met een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro. De ondernemer mag meerdere keren gebruikmaken van de regeling, zolang de limiet van 50.000 euro nog niet is bereikt.

Alleen ondernemers die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren, kunnen gebruikmaken van de regeling. Ook moet de onderneming voor 1 januari 2019 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De looptijd is maximaal 5 jaar en de rente bedraagt maximaal vier procent. Ondernemers betalen aan de staat een eenmalige provisie van twee procent.

De aanvraag kan tot en met 30 juni 2021 worden ingediend bij de financier. Deze regeling is goedgekeurd door de Europese Commissie (EC).

Zakelijk krediet of zakelijk lenen om het bedrijf te redden

Dat het probleem groot is, is duidelijk. Het komt dan ook steeds meer aan de orde van de dag: naast de regelingen ook nog een zakelijk krediet of zakelijke lening moeten afsluiten om het bedrijf te redden. In principe zijn daarvoor twee mogelijkheden: een rekeningcourantkrediet of een overbruggingslening.

Bij een zakelijk krediet staat een geldbedrag klaar bij de financier. Het bedrag kan tot een maximumbedrag worden opgenomen of rood staan. De ondernemer bepaalt zelf wanneer en hoeveel deze opneemt. Maandelijks wordt afgelost en er kan weer worden opgenomen als de ondernemer dat nodig heeft.

Bij een zakelijke lening ontvangt de ondernemer het hele leenbedrag in een keer op de rekening. Het leenbedrag wordt in maandelijkse, gelijke termijnen terugbetaald, met een afgesproken rekenpercentage over dat bedrag. Geld dat is afgelost, kan niet opnieuw worden opgenomen.

Noodzaak van een financiële planning

Het zou niet nuttig zijn om financiële problemen af te wenden met leningen, als er geen goed financieel beleid aan ten grondslag ligt. Ondernemers moeten zich realiseren dat een financiële planning broodnodig is. Zo moet er goed gekeken worden naar de betalingsverplichtingen: wat is nu echt nodig, en wat kan later? Zijn er uitgaven die gestopt kunnen worden?

Goed om te weten is in ieder geval dat bedrijven, instellingen en winkels met een commercieel publiek toegankelijke ruimte die als gevolg van de maatregelen verplicht of op eigen initiatief gesloten zijn, volledig of gedeeltelijk worden vrijgesteld van betaling van de Buma/Stemra en de SENA voor de muziek die ze normaal gesproken ten gehore zouden brengen in hun pand. Het is voor veel ondernemers net even die kostenpost die iets meer lucht in de financiën brengt.

Bedrijven die voor de coronacrisis kerngezond waren, kunnen aan alle kanten geholpen worden. Deze bedrijven doen er goed aan zich volledig te laten informeren, zodat het bedrijf ook na de coronacrisis financieel gezond blijft. Ondanks alle inspanningen toch nog geldzorgen? De gemeente Arnhem staat dan ook klaar om hulp te bieden.