Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Arnhem!

Bekijk ook: Nijmegen Business | Business Meets

Nieuws

Energiezuinige kantoorpanden verplicht vanaf 2023

Gepubliceerd op: 30 juli 2019

Vanaf 2023 zijn energie-onzuinige kantoorpanden verboden. Gebouwen met een oppervlakte van minimaal 100 m2 moeten vanaf 2023 ten minste energielabel C hebben. De overheid gaat bovendien strenger handhaven op de energiebesparingsverplichting van bedrijven. Maatregelen die snel en relatief makkelijk terugverdiend kunnen worden, moeten binnenkort dus echt genomen worden. Wat moet je als kantooreigenaar weten?

Ben je eigenaar van een kantoorpand? Met ingang van 1 januari 2023 dient je kantoorpand ten minste energielabel C te hebben. Dit is gelijk aan een zogenaamde energie-index (Ei) van 1,3 of hoger. Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is. Het verplichte energielabel C geldt voor gebouwen met een oppervlakte van tenminste 100m2. Denk hierbij o.a. aan kantoorpanden, winkelpanden en bedrijfsverzamelgebouwen.

Let op! Deze gebouwen zijn al vanaf 2015 (!) verplicht om een energielabel te hebben wanneer het pand verkocht of verhuurd gaat worden. Desondanks lijken nog niet alle eigenaren hier van op de hoogte te zijn. Vanaf 2030 wordt het voor gebouwen met een kantooroppervlakte groter dan 100 m2 zelfs verplicht om minimaal een energielabel A te hebben.

Naleving: waarschuwing, dwangsom of sluiten

Een groot gedeelte van de gebouwen voldoet op dit moment nog niet aan energielabel C. Ontbreekt dit label vanaf 1 januari 2023? Dan mogen de gebouwen niet worden gebruikt of in gebruik worden genomen. De gemeente is het bevoegd gezag en handhaaft de verplichting. Wordt de labelplicht overtreden? Dan kan het bevoegd gezag kiezen voor een waarschuwing, waarbij de gebouweigenaar de gelegenheid heeft alsnog aan de verplichting te voldoen. Maatregelen kunnen ook strenger zijn, zoals een last onder dwangsom of zelfs het sluiten van het gebouw.

Tip! Inventariseer alvast wat er voor nodig is om je huidige label te verbeteren.

Energiebesparingsplicht: vanaf 1 juli 2019 ook informatieplicht

Verbruikt je bedrijf of instelling jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent)? Dan ben je vanuit de energiebesparingsplicht zelfs verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Ook geldt er vanaf 1 juli 2019 een informatieplicht. Bedrijven waarvoor energiebesparing verplicht is, moeten eens in de 4 jaar aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij binnen hun bedrijf hebben getroffen.

LED verlichting: snel terugverdiend

Het veranderen van de conventionele verlichting naar LED verlichting is een grote stap in het verbeteren van het energielabel. Door de korte terugverdientijd van gemiddeld 2 tot 2,5 jaar is het in verband met kostenbesparing zelfs aan te raden. De kostenbesparing is afhankelijk van het energieverbruik.

Subsidie voor energiebesparende maatregelen

Voor de verschillende energiebesparende maatregelen (LED verlichting, zonnepanelen) is er een aantal subsidies beschikbaar om te compenseren in de investeringskosten, zoals bijvoorbeeld de SDE-subsidie, fiscale subsidie of de energie-investeringsaftrek.

Er bestaan gespecialiseerde organisaties in duurzame (verlichtings-)oplossingen, zoals zonnepanelen, gebouwbeheerssystemen en LED verlichting die tevens de energielabeling voor verschillende soorten gebouwen door heel Nederland verzorgen. Verder adviseren dergelijke organisaties over veranderingen en aanpassingen die nodig zijn om ruim voor 2030 te gaan voldoen aan het energielabel A.

Meer weten?

Neem dan contact op Edwin van Asten van ONS Accountants en Belastingadviseurs via (026) 325 54 41. 

Over ONS 

ONS Accountants en ONS Belastingadviseurs ondersteunt kleine en (middel)grote regionale ondernemers en non-profit organisaties bij hun financiële en fiscale verplichtingen. Ze staan ondernemers bij met hoogwaardige dienstverlening op financieel, fiscaal en bedrijfseconomisch gebied. Daarnaast heeft ONS een AFM vergunning voor pensioenadvies. ONS biedt hiermee een compleet pakket financiële diensten en advisering onder één dak. Bij ONS werken circa 60 collegiale professionals vanuit de vestigingen Elst (Gld.) en Huissen. Voor meer informatie zie www.ons.nl