Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Arnhem!

Bekijk ook: Nijmegen Business | Business Meets

Een groene invulling van de regionale woningbouwopgave.

Gepubliceerd op: 16 april 2021

De regio Arnhem-Nijmegen wil tot 2025 25.000 nieuwe woningen bouwen. Het is daarbij de bedoeling dat 25% van deze woningen circulair en duurzaam worden ontwikkeld. Op 29 april bespreken bouwondernemers, overheids- en onderwijsprofessionals in een livestream wat er nodig is om deze ambitie waar te maken.

Gegeven de actuele discussie over vraagstukken zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en levensloopbestendigheid is het wenselijk dat toekomstige woningen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de biosfeer. Dit kan onder andere door de keuze voor biobased materialen, circulaire bouwmethoden, natuurinclusief bouwen en het realiseren van een klimaatadaptieve omgeving. De vraag is hoe bedrijven, kennisinstellingen en gemeenten in de Groene Metropoolregio Arnhem - Nijmegen hier samen invulling aan gaan geven. Deelnemers aan de livestream kunnen het volgende verwachten:
Koplopers uit de bouwkolom geven een inkijk in de nieuwste mogelijkheden op het gebied van circulair bouwen Circulair Bouwen: 
Het belang van een groene transitie van bestaande wijken en buurten: HAN studenten presenteren praktijkgerichte oplossingen voor duurzame gebiedsontwikkeling in de gebouwde omgeving.
Overheidsprofessionals over concrete versnellingsstappen op weg naar circulaire woningbouw en duurzame gebiedsontwikkeling.

(Tafel)gasten zijn o.a.:

Patrick Schreven –initiatiefnemer KennisCentrum Circulaire Bouw
Derk Jan Hooijer – directeur Hooijer Renkum
Hans Schapenk – Bestuurder Scholengroep Rijk van Nijmegen
Frank de Feijter – themaregisseur Duurzame gebiedsontwikkeling in de gebouwde omgeving (HAN Centrum voor Meervoudige Waardecreatie)
HAN Studenten: Koen, Zidier, Mirne en Ward – project De Groene Tornado

Gespreksleiders zijn Frank Croes (HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie) en Kristie Lamers (directeur RvN@).

De livestream is een coproductie van het Kenniscentrum Circulaire Bouw  (KCCB), het HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie en RvN@. Deelname is gratis.

Aanmelden kan via de site van HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie: https://blog3.han.nl/cmw/event/livestream-duurzame-gebiedsontwikkeling-in-de-gebouwde-omgeving/