Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Arnhem!

Bekijk ook: Nijmegen Business | RAN Business Ontmoet

Nieuws

Arnhem eerste gemeente met alle parkeertransacties als open data

Gepubliceerd op: 22 februari 2018

Arnhem heeft een primeur op het gebied van open data. Via http://opendata.arnhem.nl zijn alle parkeertransacties vanaf 2014 tot heden te zien en te gebruiken. Het gaat dan om gegevens zoals inrijtijd, betaaltijd, betaalmiddel en uitrijtijd van de drie gemeentelijke parkeergarages en het straatparkeren. Uiteraard zonder vermelding van naam of kenteken. De gemeente Arnhem streeft voortdurend naar verdere uitbreiding van open datadiensten. 

Verantwoordelijk wethouder Leisink juicht het uitbreiden van open datadiensten van harte toe: "het zou de ambitie van elke overheid moeten zijn om zoveel mogelijk data beschikbaar te stellen als open data, zeker omdat het gaat om data die betrekking hebben op zaken die met belastinggeld worden gefinancierd. Dat past bij openbaar bestuur. De samenleving is bovendien creatiever dan de overheid als het gaat om het toepassen van de data."

Vrije parkeerplaats

Het Nationaal Parkeer Register, onderdeel van de RDW stelt al jaren statische en dynamische parkeerdata als open data beschikbaar. Dat gaat echter alleen om het aantal vrije parkeerplaatsen in garages, die bijvoorbeeld worden aangegeven op de borden langs de centrumring. Arnhem is de eerste gemeente die elke transactie via open data beschikbaar stelt. Aan de hand van deze data is onder andere te voorspellen of er in een bepaalde straat, op een bepaald moment, een vrije parkeerplaats beschikbaar is. Uiteindelijk zouden daarmee apps of routeplanners kunnen worden ontwikkeld die niet alleen de route weergeven maar ook sturen op beschikbaarheid van parkeerplaatsen.

Klantvriendelijk

Open data stelt gebruikers in staat zelf trendanalyses te maken of verbanden te leggen met andere databronnen. Bewoners, bedrijven en kennisinstellingen kunnen op die manier nieuwe informatiediensten ontwikkelen en datagedreven oplossingen vinden voor maatschappelijke vraagstukken. Het werken met de datasets vereist een technische achtergrond. Toch is er ook voor mensen zonder die technische achtergrond het nodige te vinden. Denk aan de statistieken over de stad, Arnhem in Cijfers en de open raadsinformatie, waar onder andere alle raadsvoorstellen en -besluiten met achterliggende informatie te vinden zijn. 

Het gebruik van datasets van de gemeente Arnhem is gratis en het portaal klantvriendelijk. De datasets zijn gerangschikt naar thema, bijvoorbeeld natuur en milieu, cultuur en verkeer. Ook is er een interactieve kaart beschikbaar. De portal van de gemeente Arnhem synchroniseert met de landelijke portal data.overheid.nl