Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Arnhem!

Bekijk ook: Nijmegen Business | Business Meets

Column Brouwers Accountants & Adviseurs: Compensatie transitievergoeding

Gepubliceerd op: 30 juli 2018

De werkgever is een transitievergoeding verschuldigd als een werknemer vertrekt op initiatief van de werkgever. Gezien de algemene formulering van deze (hoofd)regel, is de vergoeding ook verschuldigd als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt na langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan 104 weken). Veel werkgevers ervaren dit als onrechtvaardig, omdat zij op dat moment al 104 weken het loon (deels) hebben doorbetaald en kosten hebben gemaakt voor de re-integratie. Met een Compensatieregeling komt de regering aan deze geluiden tegemoet.

Achtergrond

Er is lang gesproken over oplossingen voor deze situatie. Het grootste obstakel daarbij was de spelregel van het gelijkheidsbeginsel. Zowel uit de Grondwet als uit Verdragen volgt dat onderscheid maken tussen werknemers niet is toegestaan. Het schrappen van de transitievergoeding voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers was alleen al daarom niet mogelijk. Tevens werd het schrappen van de regeling door de overheid gezien als handelen in strijd met de geest van de wet. De transitievergoeding is immers gericht op het compenseren van de gevolgen van een ontslag en de vergoeding kan worden aangewend in de zoektocht naar ander werk. Juist voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten is deze zoektocht vaak zwaar en is de transitievergoeding daarom van groot belang.

De compensatieregeling

Werkgevers kunnen straks worden gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij zijn verschuldigd. De com-pensatie wordt aangevraagd bij het UWV en de vergoe-ding is afkomstig uit het Algemeen werkloosheidsfonds. Om te zorgen dat de compensatie ook in de toekomst uitbetaald kan worden, staat tegenover het inwerking-treden van deze regeling, een verhoging van de premies.

Inwerkingtreding

De regeling gaat in op 1 april 2020 en vanaf dat moment kunnen aanvragen worden ingediend bij het UWV. De compensatie kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot aan 1 juli 2015. De mogelijkheid van terugwerkende kracht geldt tot en met 30 september 2020, vanaf dat moment worden alleen aanvragen in behandeling genomen die uiterlijk zes maanden na het einde dienstverband worden ingediend. 

Documentatie

Indien de werkgever voornemens is om van deze regeling met terugwerkende kracht gebruik te maken, is het van belang dat hij in 2020 nog beschikt over alle relevante stukken. Het UWV heeft reeds gesteld dat in ieder geval de exacte ziektedatum en de naam van de bedrijfsarts van belang zijn.  

Brouwers: specialist in (verzuim)dossiers

Niemand wil geconfronteerd worden met verzuim en iedereen spant zich in om verzuim te voorkomen. Ondanks al deze inspanningen, komt verzuim in de praktijk helaas vaak voor. Het correct op orde hebben van een verzuimdossier is dan van groot belang. Brouwers heeft zich gespecialiseerd in het op orde houden van verzuimdossiers. Wij dragen zorg voor het halen van deadlines en monitoren de voortgang, zodat u zich kunt blijven richten op wat u het liefste doet: ondernemen. Ons uitgangspunt daarbij is: verzuim is uit, activering is in. Geïnteresseerd in onze dienstverlening en de mogelijkheden daarbij? Neem dan contact met ons op!